AbeLie matematikk


Eksponentsiell vekst

Når noe vokser proporsjonalt med hvor mye som finnes har vi å gjøre med eksponentiell vekst.

Den deriverte til en slik funksjon er av samme art som funksjonen selv

Som regel kan ikke noe vokse uhindret, men går mot en grense. Da blir funksjonen modifisert.