AbeLie matematikk


           

Volum og temperatur

Når temperaturen i en gass som er begrenset av en bevegelig beholder øker, da øker volumet samtidig. Når volumet i begynnelsen er 5 liter har vi: $$V(T)=\frac{5(T+273)}{273}$$
  1. Hva er volumet når temperatur er 0 grader?
  2. Hva blir volumet ved 100 grader?
  3. Hva blir volumet ved 100 grader?
  4. Tegn en graf av funksjonen fra T = 0 til T = 200.
  5. Se av grafen hva volumet blir ved 130 grader.
  6. Se av grafen hva temperaturen er når volumet er 8 liter.

x-minx-maxy-miny-max