AbeLie matematikk


Konstruksjoner

Konstruksjoner ved hjelp av geometriske steder.

Når du har funnet løsningen høyreklikker du objektet som er løsningen, finner navnet n til dette, og skriver svar = n på inputlinjen hvis objektet er sirkel eller linje, og Svar = N hvis objektet er et punkt. Da vil det fremkomme om du har funnet en riktig løsning.

Konstruksjoner

  1. Konstruer midtnormalen mellom to punkter. (Her blir det altså navnet på midtnormalen som skal skrives inn) Konstruer →
  2. Konstruer halveringslinjen til vinkelen mellom
    to linjer. Konstruer →
  3. Konstruer den omskrevne sirkelen til en trekant. Konstruer →
  4. Konstruer det geometriske stedet for alle punkter C der vinkelen ACB er 60 grader for to gitte punkter. Konstruer →
  5. Konstruer det geometriske stedet for alle punkter som er dobbelt så langt fra et punkt som fra et annet. ← Konstruer
  6. I en trekant er grunnlinjen AB er gitt. Avstanden fra A til C er tre ganger så stor som avstanden fra B til C, og vinkel ACB er 75 grader. Konstruer trekanten. (Løsningen du skriver inn her er punktet C, som du finner navnet på ved å høyreklikke) Konstruer →
  7. Vi har gitt en linje AB, og et punkt C som ligger utenfor linjen. Konstruer en parallell til linjen gjennom punktet. Konstruer →