AbeLie matematikk


Kastebanen

Hvordan en kanonkule eller pil flyr gjennom luften har vært diskutert siden gresk tid. Her mente man at gjenstanden først flyr rett frem. Når det såkalte impetetus er oppbrukt, så faller den rett ned.

Etterhvert tenkte man seg en mer krum bane, men fremdeles tenkte man at den siste delen av banen var brattere enn den første.

Galilei fant ut at kastebanen var en parabelbane.

Oppgave

Finn formelen for kastebanen her.