AbeLie matematikk


Konstruksjoner

Konstruksjoner ved hjelp av geometriske steder.

Trekantkonstruksjoner

 1. I en trekant ABC er siden AB lik 13 cm, siden AC er 12 cm og vinkel ACB er 90 grader.
  1. Konstruer trekanten.
  2. Hvilke geometriske steder ble benyttet?
  3. Regn ut lengen på siden BC.

 2. I en trekant ABC er siden AB lik 13 cm, siden AC er 12 cm og vinkel ACB er 60 grader.
  1. Konstruer trekanten.
  2. Hvilke geometriske steder ble benyttet? (Vis løsningsforslag)

 3. Finn det geometriske stedet for alle punkter som er dobbelt så langt fra et punkt som fra et annet.(Vis løsningsforslag)

 4. I en trekant ABC er siden AB lik 10 cm, høyden 6 cm, og siden BC lik 8 cm.
  1. Konstruer trekanten.
  2. Hvilke geometriske steder ble benyttet?

 5. I en trekant ABC er siden AB 11 cm, vinkel BAC er 30 grader, og siden BC er 7 cm.
  1. Konstruer trekanten.
  2. Hvor mange løsninger er det her?

 6. Lag en oppgave der du bruker det geometriske stedet for alle punkter som ligger dobbelt så langt fra et punkt som fra et annet.

 7. Se på oppgavene 20 og 22 i kapittel 2.5 i boka.

Firkantkonstruksjoner

 1. I en firkant ABCD der AB er 10 cm, AC er 9 cm, BC er 4cm. Videre er vinkel BAD 60 grader og sidene AD og CD like lange.
  1. Konstruer firkanten.
  2. Angi hvilke geometriske steder du har benyttet deg av.

 2. I en firkant ABCD er siden AB 9 cm, siden AC 8 cm, og BC 6 cm. Vinkel ADC er 90 grader, og BD er 10 cm.
  1. Konstruer firkanten.
  2. Hvor mange løsninger finnes? (Vis løsningsforslag)

 3. Se på oppgave 23 i boka.

 4. Lag en oppgave der man skal konstruere en firkant og benytte seg av blant annet det geometriske stedet for punkter som er like langt fra to punkter pluss Tales setning.