AbeLie matematikk


5 blå

2 røde

Antall blå:
Antall røde:
Trekker:

Kast nr:
 

Oversikt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Feil sannsynlighet

Produksjone av lyspærer medfører en viss feilprosent, og i dette tilfellet er det 1% av pærene som har feil. Hvis vi nå har en eske med 100 pærer, hvor stor sannsynlighet er det da for at det finnes en feil i denne esken?

Større antall

Når antallet biler øker vil variasjonen bli jevnered, farten vil fordele seg lags en kurve.