AbeLie matematikk


Perspektivtegning


Perspektivtegning er gjengivelse av geometriske figurer og gjenstander slik det ser ut fra en viss synsvinkel. Vi ser på en et punkts perspektiv, topunktsperspektiv , trepunktsperspektiv og et planmønster i perspektiv.

Ettpunktsperspektiv I ettpunktsperspektiv samles linjene i dybden i et punkt, mens linjene i bredden og høyden er parallelle.
Vis →
Typisk blir ofte veier og det indre av rom fremstilt slik.
En regulær følge i dybden slik som stolper med like langt mellomrom danner en geometrisk følge. Den kan konstrues slik som en geometrisk følge konstrueres.

Topunktsperspektiv Topunktperspektivet fremkommer når to perspektivpunkter legges på en horisontlinje. Her er det perspektiv fra to siden, mens høydelinjene er parallelle.
Vis →
Typisk fremstilles bygninger og rettvinklete objekter på denne måten.


Trepunktsperspektiv Trepunktperspektivet fremkommer når ingen av linjene er parallelle, men der de tre retningene i rommet møtes i tre punkter.
Vis →
Dette perspektivet brukes for eksempel når man har med høye bygninger å gjøre, enten sett ovenfra eller nedenfra.

Parallellpersepktiv
Man kunne egentlig også snakke om nullpunktperspektiv. Da har vi ingen forvinningspunkter, men linjene i de tre romdimensjonene er paralelle. Dette perspektivet kaller man for parallellpserspektiv.
Vis → (Klikk på kube)
Det finnes to varianter av dette perspektivet. I det har vi parallelle linjer lodrett og vanrett, for den tredje retningen en vinkel på ca. 30 grader i forhold til horisontalplanet. Hvis man skal tegne en kube i dette perspektivet vil det se naturlig ut når man har lengden i den tredje retningen halvparten av retningene vertikalt og horisontalt.

I den andre varianten har vi også lodrette linjer, men begge de to andre danner vinkler med horisontalplanet.

Regulære mønster
Det kan også dannes regulære mønster i perspektiv uten at man trenger å måle. Da trenges andre perspektivpunkter som regulerer mønsteret.
Et mønster som har mange egenskaper er det såkalte møbiusnettet. Her dannes både firkanter og sekskanter i perspektiv.
Vis →
Hvis man tar ut bare en rad fra et slikt mønster får vi en regular følge av elementer slik som for eksempel lyktestolper eller jernbannesviller.
Vis →

Avstandene i et regulært mønster danner en vekstfølge. Disse vekstfølgene er spesielle, de går mot et punkt.
Ved å navigere med knappene kan man se hvordan konstruksjonen ble gjort.