Geometriske bevegelser

Den aksiomatiske metode er tatt med i læreplanen fordi den er sentral i vår vitenskapelighet. Den er ikke for elever i grunnskolen, men argumentasjonen er med i den. Særlig i den greske tid ble den aksiomatiske metode utarbeidet. Det var Euklids bøker som bidro til dette. Metoden går ut på at alle regler og lovmessigheter føres tilbake til visse grunnleggedne setninger, det man kaller aksiomer. Man beviser så de andre setningene ved disse grunnleggende setnignene. Dette er den aksiomatisk-deduktive metode.