Kontekst

Den virksomste delen av planen som settes av utdanningsmyndighetene er målene som skal oppnås. Det andre er mer generelt, og ikke så forpliktene.

Målene er derimot satt ut fra det generelle, men det er ikke alltid tydelig.