Naturiaktagelse experiment, matematikk og høgre kunnskapsstadier.

Rudolf Steiner