Program 13.02.2021


Program for møtet:

NNAK 13.febr 2021 ZOOM kl. 11.00-14.00 1/2021

(Tidspunktene antyder lengden av sesjonene, men er ikke absolutte)

 • 11.00. Introduksjon til møtet. Tilbakeblikk på forrige møte den 14.11.20
  • Erland og Arne. Kort samtale.
  • Neste møte: Järna 28-30. mai med Oliver Conradt, ankomst for langveisfarende: 27. mai. Forhåpentligvis. Daniel H. kort om dette.

 • 11.30 Daniel Håkansson: Kosmos er for lite.
 • 5 min pause (WC osv)

 • 12.30 Morten Eide: Geometrisk forståelse av rommet.

 • 13.30 Arne Nicolaisen: Nye publikasjoner:
  • Fysikk-kursene til Steiner kommer i nyutgivelse. GA320 og 321. 1. kurs, Optikk foreligger allerede.
  • Winfried Walther: De hellige tre konger. Berører sterkt temaet fra vårt siste møte, trippelkonjunksjonen mellom Saturn og Jupiter i år 7 f. Kr. (Søren Toft har bidratt med astronomisk avsnitt)
  • Rudolf Steiner: Broer mellom den moralske og den fysiske verden. 3 foredrag fra 1920. Utgis på Antropos Forlag våren 2021. Viktig: Hvordan forholder vi oss til Steiners beskrivelse av solen, se bakgrunns-avsnittet.

 • Korte replikker.

 • 14.00 Vi prøver å avslutte etter 3 timer ved skjermen.