Möte 4/23 NNS 8 - 10 december 2023 i Järna


Møteoversikt lenger nede, - her er først noe fra den enkelte.

Sören: Mit bidrag om Farverne og maleren Arild Rosenkrantz vil gå ud fra vedhæftede artikel fra Museet på Rosenholm Slot udenfor Århus i Jylland. (→ Artikkelen)
Artiklen indeholder ikke blot en gennemgang af Goethes farvelære, men bringer os up to date.
Jeg håber at kunne viser noget af det, der kaldes farvernes sinnlich- sittlische Wesen.
Maleren Arild Rosenkrantz fik den opgave af Rudolf Steiner at male billedet af menneskehedsrepræsententen på det første Goetheanums lille kuppel.

Daniel H: Kanske det viktigaste, eller det mest essentiella i Pehrs bok, är enligt min mening ändå det lilla, men tunga, avsnittet sid. 129 – 132 i samma bok: Abstrakte og konkrete begreper.

Svar fra Pehr: Roligt att du uppmärksammar det där med abstrakta och konkreta begrepp. Vad som en gång i tiden ledde mig in på de tankebanorna var läsningen av John Landquists bok "Människokunskap" -- en studie över den historiska och den konstnärliga kunskapen. Mycket givande läsning!( → Hele kommunikasjonen og lenker til Pehrs bok.)

Maleri av Arild Rosenkrantz

Rosenkrantz: → Webside

Arne: I mitt lille innlegg om Einstein skal jeg konsentrere meg om hans avhandlinger i 1905 og bakgrunnen for disse. Hvorfor i all verden valgte han disse emnene? (Sukkerløsning, Brownske bevegelser, spesiell relativitetsteori, E=mc2 og fotoelektrisk effekt).( → Arnes innlegg og lenker til Einsteins artikler.)

Morten: Videre med syklusen 'Naturiaktagelse, Eksperiment, Matematikk og høyere kunnskaper.' I dette foredraget er det abstrakte og konkrete behandlet men hensyn på rom-aksene. 2. foredrag

I innlegget går jeg også inn på noen momenter knyttet til begrepet 'vanetenkning' som ble berørt i forrige kapittel, og bruker projektiv geoemtri slik Pehr sier: ”På de områder hvor matematikken ikke kan tjene som hjelpemiddel, kan det i stedet tjene oss som forbilde.”2. foredrag

 

→ Program som Pdf

Programmet