Program Mai 2024

Möte NNS 2 – 5 maj 2024 i Järna (”långmöte”)

För alla:

1) Om annat ej sägs nedan är mötet internt för medlemmar av de naturvetenskapliga eller matematisk-astronomiska sektionerna – tala med kontaktpersoner i respektive land, eller med mötesarrangörerna Arne Nicolaisen, Erland Kornfeld eller Daniel Håkanson

2) Rød text – offentligt, tillgängligt för alla

3) Blå text – tillgängligt endast för medlemmar av Första klassen i Fria Högskolan. Kom ihåg det blå klasskortet om du avser att delta i klasstimmen!
4) Tänk på att anmäla dig snarast till Erland, så vi på bästa sätt kan planera mötet. Anmäl även om du INTE kommer!

5) Inbjud gärna någon du tror kan vara intresserad att deltaga till det offentliga evenemanget, om sådant finnes.

6) Språket under konferensen är denna gång som utgångspunkt engelska, om annat ej sägs.


 • Torsdag 2 maj
  18:00 – 18:30 Arrival and introduction – Open
  18:30 – 19:30 Conversation on the theme and on current questions

  Fredag 3 maj
  09:00 – 10:00 Esoterical Considerations of the Elements I (Matthias Rang)
  10:00 – 10:30 Eurythmy together (Nina Ljungqvist)

  10:30 – 11:00 Coffee Break

  11:00 – 12:00 The Bridge between the Scientific and the Esoteric appoach (Mattias Rang)

  12:00 – 14:00 Dinner and pause

  14:00 – 15:00 The night side of optics – phenomena of Fluorescence (Mattias Rang)

  15:00 – 15:30 Coffee Break
 • 15:30 – 16:30 Discussion of the topics of the day
 • Supper
  19:00 Offentligt föredrag (på engelska) Robyggehuset i Järna Light and Warmth as a Bridge to the Spiritual (Matthias Rang)

  Lördag 4 maj
  09:00 – 10:00 Esoterical Considerations of the Elements I (Oliver Conradt)
  10:00 – 10:30 Eurythmy together (Nina Ljungqvist)

  10:30 – 11:00 Coffee Break

  11:00 – 12:00 Mathematics as a Bridge (Oliver Conradt) OR: Optics and Mechanics different relations to Time (O C)

  12:00 – 14:00 Dinner and pause

  14:00 – 15:00 Clifford Algebra as a Bridge between Mathematics and Geometry (Oliver Conradt)

  15:00 – 15:30 Coffee Break

  15:30 – 16:00 Discussion of the topics of the day: Clifford Algebra (Morten Eide)

  Supper and travel to Stockholm
  19:00 Offentligt föredrag (på engelska) Obs! Hagagatan 14, Stockholm
  Cosmology of the Moon (Oliver Conradt)

  Söndag 5 maj
  9:00 – 10:00 6. klasstimmen (Thomas Andersson) På svenska!
  10:00 – 11:00 Structural Development of the Section

  11:00 – 11:30 Coffee Break

  11.30 – 12:30 Structural Development and Decisions of the NNS Upcoming autumn meetings and farewell for now
  Hjärtligt välkomna!
  Erland och Daniel

Elementene

Mathias Rang

Oliver Conrad