Farge og optikk leksikon


Lenker til
Store norske Farge Optikk Goethe
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v |

Torger Holtsmarks leksikonarbeid
I flere år var Torger Holtsmark ansvarlig for optikk og farge i Store Norske Leksikon