Möte NNAK 13. - 15. oktober på Solborg


Møtet begynner kl. 18 fredag den 13. oktober og avsluttes ca. 12.30 på søndag.

Ankomst

Det går flybuss (kalles Askeladden) fra Gardermoen, plattform 36, kl. 15.50. Den er i Jevnaker (gå av på Hadeland Glassverk) kl. 16.35 og koster NOK 300 for voksene og NOK 250 for honnør-billett (pensjonister). Neste buss går kl. 20.00, så 15.50-avgangen er den eneste som passer til starten av vårt møte, selv om man da ankommer vel tidlig. Se www.akseladden.net. Vi kan hente ved ankomst i Jevnaker. Dersom noen allerede har bestilt flybillett slik at man ikke rekker 15.50, vær vennlig å gi beskjed, så skal vi sørge for henting på Gardermoen.
Transport fra Oslo S til Jevnaker er komplisert, det anbefales å henvende seg til undertegnede og gjøre avtale om skyss.

Innkvartering og møter på Solborg


Program:

Fredag 13. oktober
18:00 - 18:30Fremmøte og kaffe. Sted: Gjestehuset på Solborg Camp Hill, Jevnaker.
18:30 - 19:30 Møtets Tema I
Daniel Andersson (evt. en annen) går gjennom W. Heisenbergs artikkel: The Teachings of Goethe and Newton on Colour in the Light of modern Physics, Budapest 1941. Tilsendt artikkel anbefales gjennomlest og tas med. Den er lagt ut på gruppens hjemmeside.
Heisenbergs artikkel
Samtale.
Anledning til litt enkel kveldsmat på Solborg

Lørdag 14. oktober
Sted: Vi har samtaler m.m. på Solborg, mens fargeforsøk fra kl. 16-18 gjøres i atelier på låvens 2. et. over optikklageret.
9:00 - 10:00 3. klassetime.
Blått kort må vises!. Thomas ansvarlig
10:00 - 10:30 Nina Ljungquist: Eurytmi
10:30 - 10.45 Pause
10:45 - 12:15 Møtets tema II
Vi begynner på Pehr Sällströms bok: Goethe og naturvitenskapen. Det er særlig kapitlene:
Farvelæren og kritikken mot Newtons optikk, s. 44-56 → Fra boken
Om eksperimentets rolle i naturvitenskapen, s. 81-99 → Fra boken
som er aktuelle i denne omgang.
Legges frem av Jan Henrik Wold/Daniel Andersson evt. andre.
Samtale .
12:15 - 14:00 Varmt måltid
Suppe på Solborg. Kaffe.
14:00 - 15:15 Studiearbeid
Vi begynner på 1. foredrag fra GA 324: "Naturbeobachtung, Experiment, Mathematik und die Erkenntnisstufen der Geistesforschung", oversatt til svensk. Disse er lagt ut på vår hjemmeside av Morten og kan lastes ned derfra. → 1. foredrag
Morten legger frem temaer fra 1. foredrag.
15:15 - 15.45Kaffe
15:45 - 15:55 Spasergang ned til Atelieret i Amundrudveien
16:00 - 18:00På Atelieret
Offentlig foredrag med demonstrasjoner på Atelieret. Tema: Experimentum Crucis (6. og avgjørende forsøk i Newtons Opticks fra 1704) i uvante omgivelser. Jan Henrik Wold: Demonstrasjonsforsøk. Arne Nicolaisen: Lysbildeforedrag av prismeforsøk utført i Järna 2016. Gjennom demonstrasjoner, bilder, videoklipp og forklaringer blir Newtons berømte forsøk stilt inn i en større sammenheng. Samtale og diskusjon.
19:00Varmt måltid på Klækken hotell.
Det blir sørget for skyss frem og tilbake til hotellet.
Som et minimum regnes det med at hver gjest til hotellets aftensmåltid kjøper en hovedrett. Prisnivået er ca. 330 kr for en hovedrett.
Påmelding. Middagen er også åpen for utenforstående.

Søndag 15. oktober
9:00 - 10:00 Meditativ fordypning ved Erland Kornfeld.
10:00 - 10:30Nina Ljungquist: Eurytmi. Som dagen før.
10:30 - 10:45 Kaffe-pause
10:45 - 12:30 Samtale og forberedte korte innlegg (inntil 10 min).
Daniel H. leder: Videre Samtale om fredagens og lørdagens temaer.
Det oppfordres til å melde inn temaer og innlegg til Daniel.
Arne beretter om møte med film-team i Berlin den 11.9. Tema: Dokumentar om Goethes fargelære.

Veien videre og neste møte: 8.-10. Desember i Järna. Et lite forbehold om at dette kan blir et langmøte, i så fall er starten torsdag 7.10 kl. 18.
ca. 12:30 Avslutning
Lunsjen inntas slik det passer hver enkelt.

Avreise
Eventuelle spørsmål om transport til flyplass/jernbane o.l. meldes på SMS til Arne (se over) i god tid og avtales. Dette gjelder også transport fra flyplass/jernbane til Solborg på fredag. Dette blir ordnet av arrangørene.