NNAK 6-4.mars Järna


Programförslag:

Fredag 4. mars
18:00 - 18:30 Ankomst och inledning
18:30 - 19:30 Arne: Inledning till samtal som förberedelse till Oslo-mötet och vår sektionsuppgift: Något om naturvetenskapens betydelse för människans inre utveckling

Lørdag 5. mars
9:00 - 9:30 Erland: Meditativ inledning
9:30 - 10:30 Morten: Grenzen der Naturerkenntnis, 6. föredraget
Erkjennelsens grenser 6
10:30 - 11:00 Kaffe
11:00 - 12:00 Soeren: Er universet uendeligt?
Skisse av opplegg.
12:00 - 13:30Lunch
13:30 - 15:00Jesper: Offentligt seminarium 1 - Impulsen fra Gondishapur Inledning och samtal Engelsk/Dansk?
15:00 - 15:30 Kaffe
15:30 - 17:00Jesper: Offentligt seminarium 2 - Konciliet i Konstantinopel 869 Inledning och samtal
17:30 - 19:00 Kvällsmat och avslutning av dagen

Søndag 4. mars
9:00 - 9:30 Erland: Meditativ inledning
9:30 - 10:30 Alla: Återblick på det inledande temat om naturvetenskapen och människans inre utveckling
9:00 - 9:30 Erland: Meditativ inledning
10:30 - 11.00 Kaffe
11:00 - 12:30 Alla: Planering sektionsarbete, samt kommande möten
____
Hjärtligt välkomna!
Erland och Daniel


Er universet uendelig?


Akademiet i Gondishapur


Fjerde konsil i Konstantinopel 879 Cesare Nebbia (1536-1614)