Möte NNAK 24 - 26 februari 2023 i Järna


  För alla:
 1. Tänk på att anmäla dig snarast till Erland, så vi på bästa sätt kan planera mötet. Anmäl även om du INTE kommer!
 2. Anmäl gärna tema du är intresserad att ta upp framöver.
 3. Inbjud gärna någon du tror kan vara intresserad att deltaga till det offentliga evenemanget, om sådant finnes, eller annars på eftermiddagarna.
 4. Språket under konferensen är denna gång som utgångspunkt skandinaviska om annat ej sägs.
  Några saker att tänka på för de långväga deltagarna:
 1. Du ordnar själv din resa - tag ut underlag om du önskar få utgiften ersatt.
 2. För att reducera kostnader bor de långväga på seminariets vandrarhemsfaciliteter (eget rum med lakan, frukost i Robyggehuset).
 3. Långväga deltagare kan få resa och boende till rimliga kostnader täckta. Matkostnader står man själv för. Du skickar underlag till Erland (svenska och norska deltagare), Daniel (danska deltagare)
 4. Kom ihåg det blå klasskortet!

Program:

Fredag 24. februari
18:00 - 18:30 Ankomst
18:30 - 19:30 Samtal om gruppens arbete och namnbyte (Erland, alla)

Lørdag 25. februari
9:00 - 10:00 1 Klasstimmen (Thomas)
10:00 - 10:15 Pause
10:15 - 10:45 Eurytmi (Nina)
10:45 - 12:00 Grenzen der Naturerkenntnis 7. föredraget. Uppföljande frågeställningar till frågan sista gången avseende "kvalitetssäkring" vid andlig forskning (Arne, alla)
11:00 - 14:00 Lunch och paus
14:00 - 15.15Harmonisk deling og involusjon i projektiv geometri, med henblikk på Einsteins bruk av dette for å utvikle en enhetlig feltteori. (Øvelser: Ta med passer, linjal og blyant) (Arne)
15:15 - 15:45 Kaffe
16:00 - 17:30Skikkelserne (gestalterna) omkring Parzival og deres karmiske betydning for Tycho Brahes og Johannes Keplers astronomi (Jesper Schou)
Jesper talar danska. Översättning vid behov.

Søndag 26. februari
9:00 - 10:00 Inledning om tidsandar (Thomas) Därefter samtal om 1. klasstimmen (alla)
10:00 - 10:15Pause
10:15 - 10:45 Eurytmi (Nina)
10:45 - 12:00 Vårt och de dödas förhållande till omgivningen och internationella organisationer (Daniel, alla)
12:00 - Avslutning
Her er noe. Hvorfor forsvinner det hele igjen?
Krystallenes kosmiske opprinnelse


Keplers bok om snøkrystaller.


Hans Thoma: Die Gralsburg