Møte i NNS den 16.2-18.2.2024 på Solborg, Jevnaker


Møteoversikt lenger nede, - her er først noe fra den enkelte.

Daniel: Daniel har sent fire e-poster med betraktninger. Det dreier seg om 3 artikler av Johannes Kuhl om elektroner, og en artikkel av Carolin Schürer vedrørende viljens frihet. De finnes her:
( → Mailene og de fire artiklene.)

Arne: Fortsetter noe om moderne fysikk som han startet på sist.

Jan Henrik: Denne gang dreier det seg om etterbilder og om Wilhelm Lands forsøk.

Sören: Innleder til hva han senere skal tale om vedrørende forskjellen på frekvens og bølgelengde.

Morten: Går inn på forholdet mellom algebra og geometri, særlig med henblikk på Clifford-algebra. Et viktig moment hermer overvinnelse av punktforestillingen, både innen geometri og algebra. Det har også konsekvenser for fysikken og forståelsen av atomære entiteter.
Her finnes artikler av Clifford.
Jeg har også berørt Clifford algebra i tidligere. Enhet mellom geometri og algebra.

Studie ved Arne:Denne gang blir andre foredrag av "Naturvitenskap, Eksperiment, Matematikk og Høyere vitenskaper" gjennomgått av Arne. Foredragene er lagt ut på tysk, svensk og engelsk.

Maleri av Vincent van Gogh