Presentasjoner

Her er noen gjennomnganger av ulike tema.

Presentasjonene er tilpasset full side. Det får man ved å trykke på iconet nederst til høyre, eller ved å trykke F11.


Arkimedes

Her er en artikkel av Torger Holtsmark fra den "Høyere skolen". Det dreier seg om begreper i fysikkundervisningen:


Fargeseminar

Denne visningen er av Pehr Sällström. Det er fra et fargeseminar hos Pehr i Järna. Andre deltagere var Arne Nicolaisen, Jan Henrik Vold og Morten Eide. Han har den samme artikkelen på sin hemsida. Her er det presentert på en litt annen måte.


Keplers tønneregel

På et møte i kretsen presenterte Morten Eide Keplers tønneregel som eksempel på en levede tenkning.