Nordisk krets for naturviteskap og matematikk

Nordisk krets for naturviteskap og matematikk,heretter kalt NKMN er et initiativ til goetheanisktisk vitenskap i det nordiske området.

NatMat har fire møter i året. Tre av disse møtene blir holdt i Järna, mens det fjerde blir holdt i Oslo.

På grunn av rådende omstendigheter er de to siste møtene blitt avholdt digitalt.

Program

Järna seminaritet


Goethes vitenskapsimpuls

i senteret står utviklingen av Goethes naturvitenskapelige impuls slik den er utviklet av Rudolf Steiner.

Järna seminaritet