C
C
M
M
C

Rudolf Steiner:

Der menschlische und der kosmische Gedanke

Erster Vortrag
Sweiter Vortrag
Dritter Vortrag
Vierter Vortrag

Oversikt

Disse foredragene dreier seg om utviklingen av den menneskelige tenkning henimot den kosmiske tenkning.

Det er meningen at disse skal foreligge her på norsk etterhvert.

C
C
C