AbeLie matematikk
Sannsynlighet for knust: 1 av

Resultat: 

Problemstilling

Når sannsynligheten for en binomisk hendelse blir liten forskyves sannsynligheten i retning den andre hendelsen. Si en vare produseres feil i 1 av hundre tilfeller. Hvis vi da har et relativt lite utvalg av varen, da vil sannsynligheten for å finne en feil være liten.


Oppgaver

  1. Vi har en ekse med 100 lypærer. Sannsynligheten for feilvare er $p=1/100$
    1. Hvor stor er sannsynligheten for tre og flere feil?