AbeLie matematikk


B 3, R 5

Antall mynter:


 

Probelem

Vi har et antall mynter som vi kaster på et bord. Hva er da sannsynligheten for at vi får et bestemt antall kron i kastet?


Myntkast

Kaster vi en mynt er sjansen for mynt og kron like store. Kaster vi derimot flere mynter på en gang vil vi få flere utfall, og sjansen for de ulike utfallene varierer. Vi vil få en såkalt binomisk fordeling.

Større antall

Når antallet øker vil variasjonen bli jevnere, sannsynlighetene vil fordele seg langs en kurve.