AbeLie matematikk


Meny
Spredning:
Din fart:

60
 


Fartsmåling

Vi studerer biler som kjører forbi en fartsmåler. Fartsgrensen her er 60 km/t, og bilene kjører rundt den hastigheten.

Mål farten til 10 biler, og regn ut gjennomsnittsfarten.

Du skriver ned dataene, og legger dem inn i regneark.

Finn også spredningen, det vil si standardavviket.

Større antall Når antallet biler øker vil variasjonen bli jevnered, farten vil fordele seg lags en kurve.