Artikler etc.
  • Urfenomenet
    • Innledning til Goethes naturvideskabelige skrifter. Kap. XVI 2
    • Oversatt av Jesper P. Schou
  • Bolognaforedraget
    • Foredrag til den internasjonale filosofiske kongress i Bologna i 1911
    • Oversatt av Torger Holtsmark

Archimedes Thoughtful
Domenico Fetti (1620)